ИСТОРИЯ

Спортен клуб “ХИКАРИ” води началото си от дата 12.12.2000 г., когато Камен Радев – един от първите ученици на пионерите в бойните изкуства – решава да събере приятели и да подновят тренировките си след преместването му в гр. София. Благодарение на Георги Зарков, клубът започва да се занимава в 1 СУ “П. Славейков”. За близо 6 месеца клубът набира популярност и залата е пълна с повече от 80 деца на възраст между 8 – 12 години. В залата се преподава основно айкидо, като през 2002 година започва да се преподава и традиционно джу – джуцу. През 2010 година клубът се премества в СК “Флайс” в кв. “Красна Поляна”. В този период приоритетно учениците му се занимават изцяло с традиционно джу – джуцу. През 2011 година клубът разполага с 10 квалифицирани инструктори от Световната Джу – Джуцу и Кобудо Организация (WJJF-WJJKO). През 2012 клубът започва работа и в гр. Буграс, където се развива до численост 80 човека. През 2016 година, бургаската група се отделя в собствен клуб с име “Спортен клуб Хикари” гр. Бургас. От инструкторите в клуба са произлези още 5 клуба в които се практикува традиционни бойни изкуства. През 2018 година клубът променя метоположението си.
За близо 20 години през Спортен Клуб “ХИКАРИ” са минали повече от 1000 картотикирани практикуващи, присъдени са над 3000 ученически и 50 майсторски степени. Реализирани са 43 спортни лагера, и учениците са взели участие в 10 международни семинара. Една равносметка, с която много малко клубове въобще могат да се похвалят.На 19.12.2019г. Европейският съюз признава ниво 8 на Шихан Камен Радев по европейска образователна рамка.Българската образователна система приравнява това ниво към титла “Доктор на науките” по Джу-Джуцу. Това е първият признат български инстуктор от Европейският съюз с тази образователна степен.

Документ, удостоверяващ, че нашия клуб е официален представител на Международната Джу - джуцу и кобудо организация. (WJJF/WJJKO)
Споделяне