КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕКИ ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14:30 ЧАСА В САЛОНА НА УЧИЛИЩЕТО!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Споделяне