ПРИЗНАНИЯ

ДЖУ ДЖУЦУ

Първи дан джу – джуцу  – SHO DAN

Диплома №2266/27.02.2005

Втори дан джу – джуцу – NI DAN

Диплома №2540/12.03.2006

Трети дан джу – джуцу – SAN DAN

Диплома №2926/14.07.2007

Четвърти дан джу – джуцу – YON DAN

Диплома №2934/25.07.2009

Пети дан джу – джуцу – GO DAN

Диплома №BB/34/2013/4032/25.03.2014

Шести дан джу – джуцу – ROKU DAN

Диплома №BB/39/2015/4939/01.04.2015

Седми дан джу – джуцу – NANA DAN

Диплома №BB/46/2022/7039/12.02.2022

KODEN ENSHIN RYU

2 DAN JU JUTSU MEKYO

04.2006

MU DANSA MEKYO

15.10.2008

JO DEN MEKYO

075/13.03.2014

KO DANSA MEKYO

13.03.2014

ПРИЗНАНИЕ ЗА КЕН – ДЖУЦУ

KODEN ENSHIN RYU GSB HA

AIKIDO

Първи дан традиционно айкидо   – SHO DAN

24.03.2001

Първи дан буки вадза   – SHO DAN

12.10.2003

Първи дан AIKIKAI   – SHO DAN

13.06.2004

Втори дан традиционно айкидо   – NI DAN

13.06.2004

Втори дан буки вадза   – NI DAN

09.07.2006

Трети дан буки вадза   – SAN DAN

17.10.2010

Четвърти дан традиционно айкидо   – YON DAN

22.08.2010

ДРУГИ ДИПЛОМИ И КВАЛИФИКАЦИИ

WASI - WORLD ALIANCE FOR SECURITY AND INVESTIGATION

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЧЛЕНСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ WJJF/WJJKO

ПРИЗНАВАНЕ НА ТИТЛАТА ШИХАН

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА WJJKO НА SHIHAN KAI – ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Споделяне