РЕГИСТЪР НА СТЕПЕНИТЕ

УЧЕНИЧЕСКИ СТЕПЕНИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА БЯЛ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ЖЪЛТ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ОРАНЖЕВ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ЗЕЛЕН КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА СИНЬО-БЯЛ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА СИН КОЛАН


 

Съдържание на раздеИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ЛИЛАВ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА КАФЯВО-БЯЛ КОЛАН


 

МАЙСТОРСКИ СТЕПЕНИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ЕДНА ГОДИНА ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 1 KYU 


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ДВЕ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 1 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ТРИ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 2 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ЧЕТИРИ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 3 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ПЕТ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 4 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ШЕСТ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 5 DAN


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ 


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ 


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ 


ТАЗИ СТЕПЕН НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


УЧЕНИЧЕСКИ СТЕПЕНИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА БЯЛ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ЖЪЛТ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ОРАНЖЕВ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ЗЕЛЕН КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА СИНЬО-БЯЛ КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА СИН КОЛАН


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА ЛИЛАВ КОЛАН


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  24 ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА КАФЯВО-БЯЛ КОЛАН


 

МАЙСТОРСКИ СТЕПЕНИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ЕДНА ГОДИНА ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 1 KYU 


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ДВЕ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 1 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ТРИ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 2 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ЧЕТИРИ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 3 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ПЕТ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 4 DAN


​ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СТЕПЕНТА  ШЕСТ ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА 5 DAN


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ 


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ 


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ 


ТАЗИ СТЕПЕН НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


Споделяне