Без категория

ЗА КАТАНАТА

При работата с катана се изгражда способността да се адаптирате към промените. Това означава състояние на разбиране и осъзнаване на естествения ход на събитията, докато всички минали стремежи трябва да бъдат отхвърлени. По този начин човек може да постигне състояние на празнота. Това изисква благородство […]

R.I.P.

Един голям приятел на българското джу – джуцу пое пътя към вечността…. Почивай в мир Дейвид! ОСС!   It’s with great sadness we have learnt this morning that So Shihan David Flaherty MBE has sadly passed away. He was such an inspiration to everyone and […]

ON – LINE СЕМИНАР

Скъпи приятели/колеги, ние  работим с UWMAF  На 9 октомври  ще се проведе онлайн семинар по традиционно джу джицу (10 часа сутринта европейска часова зона).