Без категория

ПОКЛОН – СЕНСЕЙ ИВАЙЛО ДРАГАНОВ

ПОКЛОН – СЕНСЕЙ ИВАЙЛО ДРАГАНОВ

Ивайло Сашков Драганов е роден на 7.11.1975 в гр.София. Основател на Спортен Клуб Чоуа. С АЙКИДО се занимава от 1992год единствено под ръководството на сенсей Георги Зарков 6 дан. Поставя началото на работата с деца в най-големия клуб на Българска Айкидо Федерация – “Себу”. От […]

КЕЙГО

ВъведениеРеализацията на човека в обществото е неразривно свързана с общуването с други хора. То е основано изключително на езиковата комуникация, а при пряк контакт със събеседника е съпътствано от пара- и/или кинезиезиково изразяване (жестикулация, гримаси). Изборът на невербални и вербални изразни средства от участниците в […]