Без категория

ЯПОНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

  Празниците заемат важно място в духовния живот и националните традиции на всеки един народ. За Япония са характерни значителни традиции в провеждането на тези най-масови и шумни форми на културен живот. Несъмнено празниците са път към разбиране на много аспекти от спецификата на мисленето […]

КЮДО

І. Въведение Настоящата разработка има за цел да представи едно от по-малко познатите японски бойни изкуства – кюдо, в светлината на неговата връзка с дзен. Въпреки че традиционно кюдо не се смята за дзен практика, при по-внимателно анализиране се оказва, че връзката между двете е […]